_

Čtenářský deník: Genesis

19. dubna 2012 v 8:22 | Terisekk |  Cestujeme s povinnou četbou...

První hřích:

Tématický plán:
Adam a Eva žili spokojeně v Edenu, než had Evu přemluvil, aby ochutnala ovoce ze stromu poznání, ze kterého jim Bůh zákal jíst. Když snědli jablko, otevřeli se jim oči a pocítili stud, protože byli nazí. Bůh, který procházel zahradou, na to přišel a vyhnal Adama a Evu z ráje, aby nesnědli plody ze stromu života a nemohli žít navěky.


Postavy: Adam - první člověk, kterého Bůh stvořil; po ochutnání plodu ze stromu poznání
vyhoštěn z ráje
Eva - Adamova žena, nechala se zlákat k ochutnání ovoce
Had - na jeho nabádání Eva ochutnala jablko, je zavržen Bohem
Bůh = Hospodin

Prostředí: Neskutečné, místně určené - v Edenu, není zachyceno podrobně


Kompoziční plán:
Kompoziční postupy: chronologický, určitá gradace (vyhození Adama a Evy z ráje), řetězový, postupná návaznost


Jazykový plán:
Oxymóron: strom slibující vševědoucnost
Synekdocha: jíst ze stromů
Epiteton: denní vánek
Inverze: žrát budeš prach
Metonymie: ženu, kterou jsi mi dal


Kain a Ábel:

Tématický plán:
Adam a Eva se milovali. Eva otěhotněla a narodili se jí dva synové, kteří se jmenovali Kain a Ábel. Ábel se stal pastýřem a Kain zemědělcem. Jednoho dne obětovali své dary Bohu. Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a jejich tuku. Ovšem Kainova daru si ani nevšiml. Rozzlobený Kain odešel s Ábelem na pole, kde Kain svého bratra zavraždil. Bohovi se jeho jednání nelíbilo, proto Kaina vyhostil ze své země a označil ho znamení, aby každého, který by zabil Kaina, postihla sedmeronásobná pomsta. Kain nechal postavit město Epoch, podle svého syna, kde žil se svou rodinou.

Postavy: Kain - syn Adama a Evy, ztratil Bohovu přízeň
Ábel - bratr Kaina, jímž byl zabit
Bůh = Hospodin

Prostředí: Skutečné, místně neurčené - země, není popsáno podrobně


Kompoziční plán:
Kompoziční postupy: chronologický, gradace není - děj je potlačen, řetězový, postupná návaznost


Jazykový plán:
metafora: vzplanul velikým hněvem
oxymóron: země rozevřela svá ústa
epizeuxis: Írad zplodil Mechuájéla, Mechuájel zplodil Metúšáela
anafora: zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil
zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil
epiteton: obětní dar, sinalá tvářPotopa:

Tématický plán:
Lidé přestali věřit v Boha a to se Hospodinovi nelíbilo, proto se rozhodl seslat na zem velkou vodu, které by zahubila vše, co stvořil. Jen poctivého Noa a jeho rodinu ušetřil. Přikázal mu postavit si archu a vzít na ni od každého zvířecího druhu po páru. Noe udělal vše tak, jak mu Bůh přikázal. Z nebes se snesl déšť. Pršelo čtyřicet dní a nocí. Vody bylo tolik, že nadnesla archu a ta mohla plout. Zahynulo vše, co zůstalo na zemi. Přežil pouze Noe a posádka jeho archy.

Postavy: Noe - čestný muž; na příkaz Boha postavil archu, díky které přežil potopu
Bůh = Hospodin

Prostředí: Skutečné, místně neurčené, není popsáno podrobně


Kompoziční plán:
Kompoziční postupy: chronologický, gradace není - děj je potlačen, řetězový, postupná návaznost


Jazykový plán:
Synekdocha: vejdi ty a celý tvůj dům do archy
Inverze: jediný můj spravedlivý
Epiteton: nebeské ptactvo
Metafora: smetu z povrchu zemského
Epiteton: prameny obrovské propastné tůně
Eufemismus: zahynulo
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama